Fagbladet3f.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Fagbladet3f.dk igen.  Læs mere om cookies

Fik hånd revet af - hans egen skyld, siger forsikringen

Handicappet offer modtager efter klage endelig erstatning for alvorlig arbejdsulykke med høstmaskine. Forsikringsselskab mente, han havde arbejdet uforsvarligt.
Fakta

Forsikringsselskabet retter ind efter ankenævn

If Skadeforsikring hører ikke til de allerstørste forsikringsselskaber i Danmark, men på nordisk plan er det en gigant. Det er Nordens største tingskadesforsikringsselskab.

 

If behøvede ikke følge afgørelsen fra ankenævnet. Men det har selskabet valgt at gøre. Den ulykkesramte har fået udbetalt både erstatning og renter for at skulle have ventet på beløbet.

 

Forsikringsselskabet oplyser ikke, hvad der er udbetalt. Men hvis manden har haft en typisk forsikringssum på en million kroner, så vil han ved 60 procent mén formentlig have modtaget 1,2 million kroner (to gange 600.000 kroner) If's forsikringer giver nemlig almindeligvis dobbelt, hvis ulykken forårsager et mén på mindst 30 procent. Andre selskaber har lignende ordninger med dobbelt udbetaling ved større mén.

 

Den netop offentliggjorte afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring

Forsikringsselskaber kan nægte at betale erstatning, hvis en person har opført sig groft uagtsomt. Men der skal rigtig meget til. Det viser en ny afgørelse.

En ulykkesramt får nu omsider erstatning efter en alvorlig arbejdsulykke. Han fik højre hånd revet af i en maskine. En del af underarmen måtte bagefter amputeres.

- Du har handlet groft uagtsomt ved at stikke hånden ind i maskinen, sagde If Skadeforsikring og afviste at udbetale penge fra mandens egen ulykkesforsikring.

Men den går ikke, siger nu Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsselskabet har ikke bevist, at han har opført sig groft uansvarligt.

Ulykke – ulykkesforsikringen betaler erstatning, hvis du kommer til skade.

Sådan skete ulykken

Ulykken skete på en mark. Manden kørte med en høstmaskine.

Noget græs og jord satte sig fast. Det ville han fjerne.

Han stoppede maskinen og stak hånden ind. Noget af græsset blev løsnet. Men da han startede igen, sad der stadig græs i klemme.

Han slukkede maskinen på ny og ville fjerne resten. Pludselig skete ulykken.

Fritidsulykkesforsikring – 3F

Han troede, at maskinen stod stille, fortalte han på skadestuen

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte straks den mistede hånd som en arbejdsulykke. Hans mén blev fastsat til 60 procent.

Reglerne for en privat ulykkesforsikring er anderledes. If Skadeforsikring mente, at manden grundigt skulle have sikret sig, at maskinens skæredele var stoppet, inden han fjernede græs og jord.

Efter ulykken kom manden på sygehus. Skadestuen skrev i sin journal, at den ulykkesramte fortalte, han troede ”maskinen stod stille”. Det er noget af det, som ankenævnet lægger vægt på.

Find den rigtige ulykkesforsikring til prisen