Fagbladet3f.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Fagbladet3f.dk igen.  Læs mere om cookies

Delpension kan redde nedslidte seniorer

Fra nytår blev der lagt yderligere et halvt år på efterlønsalderen til 62 1/2 år. De kommende 60-års-fødselarer kan kun få efterløn i 4 1/2 år og skal altid modregnes for pension.
Fakta

Sådan fungerer delpensionen

Delpension er en økonomisk kompensation fra det offentlige til de, der ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

  • Man skal være født før 1959.
  • Delpension kan udbetales fra 60-63-års fødselsdagen afhængigt af, hvornår man er født.
  • Man må ikke have fået eller kunnet få efterlønsbevis, enten fordi man slet ikke har været tilmeldt efterløn eller måske har været uden for arbejdsmarkedet en periode.
  • Du skal have arbejdet i gennemsnit 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder.
  • Du skal have betalt fuldt bidrag til ATP Livslang Pension i mindst 10 år inden for de seneste 20 år.
  • Du skal sætte din arbejdstid ned med mindst 7 timer om ugen eller mindst 1/4 af din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.
  • Du skal arbejde mellem 12 og 30 timer om ugen i gennemsnit.

Delpension

Ændringerne i efterlønsordningen tager til. Fra 1.januar 2016 rykkede efterlønsalderen yderligere et halvt år opad.

Det betyder, at de, der holder deres 60-års-fødselsdag i første halvdel af året, nu skal være 62 1/2 år, før de kan få efterløn. Dermed har efterlønsalderen flyttet sig 2 1/2 år siden udgangen af 2013, hvor den var 60 år.

Men for de fødselarer, som fylder 60 år i det første halvår af 2016, kommer der yderligere en ændring: De kan højst få efterløn i 4 1/2 år. Hidtil har perioden ellers været 5 år.

Ændringerne kan bringe nogle mennesker i klemme, hvis de ikke kan fortsætte med at arbejde på fuld kraft op i seniortiden. Her kan den offentlige delpension måske være en redning. Det er en ordning, der ikke har været så meget opmærksomhed om.

Beregn din efterløn og efterlønsalder

Et sundere arbejdsliv

Ifølge forsikringsmæglervirksomheden Willis er delpension en mulighed, der ofte overses. Partner Kai Jensen fra Willis underviser meget og hører, at mange aldrig har hørt om reglerne.

Tal fra Danmarks Statistik viser også, at stadig færre benytter sig af ordningen. I 2010 blev der brugt 26 millioner på ordningen, mens det tal var faldet til 15 millioner kroner i 2014.

- Delpension er en rigtig god løsning for en gruppe mennesker, der kommer i klemme, siger Kai Jensen og fortsætter:

- Måske kan den også give dem en sundere sidste del af arbejdslivet, fordi de fortsætter med at arbejde på nedsat tid.

Efterlønspræmien overlever

De kommende 60-års-fødselarer vil også mærke en tredje forandring. De bliver modregnet i deres efterløn for deres pensionsopsparing, uanset hvor længe de fortsætter med at arbejde.

Hidtil har efterlønsmodtagere kunnet undgå fradrag i udbetalingen, hvis de ventede to år med at bede om efterløn. Men den ordning forsvinder for de, der fylder 60 fra 1.januar 2016 og fremad.

En lille trøst: De kommende 60-års-fødselarer kan stadig spare op til en skattefri efterlønspræmie, hvis de udskyder efterlønnen og fortsætter med at arbejde frem mod folkepensionen.

Folkepensionsalderen røres der ikke ved i denne omgang. Den er stadig 67 for de, der fylder 60 i år.

Årgang 1952 vinder generationslotteriet