Fagbladet3f.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Fagbladet3f.dk igen.  Læs mere om cookies

Træghed i sundhedsvæsenet går ud over sygemeldte

Kommunerne får svært ved at få sygemeldte hurtigt i gang, fordi behandling og undersøgelser sinkes af hospitalernes ventelister.

Lange ventetider i sundhedssystemet begrænser kommunernes mulighed for at yde en hurtig indsats i forhold til de sygemeldte. Og det kan friste kommunerne til at lægge pres på de sygemeldte for at få forhøjet refusion af sygedagpengene.

Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af en kortlægning af 15 forskellige sygedagpengesager, som rådgivningsfirmaet DISCUS har udarbejdet for Det lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune.

Ifølge den handlingsplan for begrænsning af sygefravær, som regeringen har aftalt med arbejdsmarkedets parter og fået godkendt af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre, hæves statens udgifter til sygedagpenge fra 50 til 65 procent, hvis det lykkes kommunen at begrænse sygefraværet til otte uger. Omvendt falder statens andel til 35 procent, hvis det ikke lykkes kommunen at få patienten hurtigt i gang.

Konklusionen i kortlægningen af sygedagpengesagerne i Høje-Taastrup Kommune går ud på, at det er en god ide at indbygge et incitamentsprogram i sundhedssystemet i stedet for at give kommunerne et incitament, de ikke kan udnytte.

Formanden for beskæftigelsesrådet, socialdemokraten Svend-Erik Hermansen, siger til Ugebrevet A4, at ventelister på diagnoser, yderligere undersøgelser, behandling og restitution er noget, man er nødt til at tage hensyn til.

"Det kan nok så mange straffeforanstaltninger over for sygemeldte og kommuner ikke gøre noget ved," siger Svend-Erik Hermansen.

Høje-Taastrup Kommune vil sende rapporten til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg i håb om, at det kan påvirke politikerne, før de skal tage stilling til den lovmæssige udmøntning af handlingsplanen.

Det får kommunen næppe det store udbytte af, idet arbejdsmarkedspolitikere, som ugebrevet har talt med, henviser til, at kommunerne selv er med i aftalen.

LO ville gerne have haft en udredningsgaranti ind i handlingsplanen, så sygemeldte inden for et par uger vidste, hvad der skal ske med dem. Det mislykkedes i første omgang, men ifølge næstformand Lizette Risgaard står udredningsgarantien stadig højt på LO's dagsorden.

"Når private firmaer kan sikre deres medarbejdere behandlingsgaranti i kraft af forsikringsordninger, så må vi også kunne sikre sygemeldte en udredningsgaranti i det offentlige system. Selvfølgelig kan vi det, hvis der sættes tilstrækkeligt mange ressourcer af til det," siger Lizette Risgaard.

Hun er ikke glad for en refusionsordning, der kan betyde, at kommunen lægger pres på sygemeldte af hensyn til kommunens økonomi.

"Kommer en sagsbehandler til at gå for hårdt til værks af hensyn til den kommunale økonomi, skal den sygemeldte råbe op og i øvrigt bruge sin fagforening til at sikre sig en ordentlig behandling," siger Lizette Risgaard.

Læs hele artiklen på adressen http://www.ugebreveta4.dk/2008/200838/Baggrundoganalyse/Traegt_sundhedsv...