Fagbladet3f.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Fagbladet3f.dk igen.  Læs mere om cookies

Ministersvigt førte til snyd med AMU-penge

Rigsrevisionen:   Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder får hård kritik for svigtende tilsyn med AMU-systemet, der er blevet misbrugt for millioner af kroner.
Fakta

Pluk fra Rigsrevisionens undersøgelse

"Det er Rigsrevisionens vurdering, at ministeriet ved en tidligere indsats kunne have begrænset omfanget af utilsigtet brug af AMU".

"Ministeriet for Børn og Undervisning har ikke i tide og i tilstrækkelig grad tilpasset sit tilsyn til de risici for utilsigtet brug af AMU, som opstod efter AMU-reformen i 2003".

"Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at kun et fåtal af skolerne har kontrolsystemer, der svarer til ministeriets anbefalinger".

"Ministeriet har frem til 2009 haft tillid til, at AMU-systemet blev forvaltet forsvarligt af alle involverede parter. Derfor har ministeriets indsats for at imødegå utilsigtet brug af AMU været begrænset".

Rigsrevisionen retter i en ny rapport om tilsyn med AMU-kurser skarp kritik mod tidligere ministre fra Venstre. De har ladet private firmaer, offentlige uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere misbruge tilskud til efteruddannelse i perioden 2003-2009.

3F efterlyser klare, ikke-bureaukratiske regler, der er til at forstå – og hård straf til AMU-svindlerne.

Rigsrevisionens skyts rettes i realiteten mod Ulla Tørnæs (V), der var undervisningsminister fra 2001-2005 og Bertel Haarder (V), der var i ministerstolen indtil 2010. Statsrevisor Mogens Jensen (S) kalder undersøgelsen for stærkt kritisk.

- Og særligt en næse til Bertel Haarder, der havde ansvaret for de offentlige milliardtilskud til kurser fra 2005-2008, og hvor ministeriet var blevet gjort opmærksom på misbrug. Det manglende tilsyn betød, at der kunne foregå misbrug af tilskudskroner på AMU-området, siger han.

Omfattende misbrug

Rigsrevisionens kulegravning sker efter afsløringer af omfattende misbrug med kursuskroner i AMU-systemet, der koster op imod to milliarder kroner årligt. Rigsrevisionen påpeger, at ministeriet allerede i 2005 blev advaret om risikoen for misbrug af tilskudssystemet fra private kursusfirmaer.

Forbundssekretær i 3F Per Christensen understreger, at når der bliver skudt så hårdt på ministrene, så bliver ministeriet også ramt.

3F: Der svindles fortsat

- Rigsrevisorerne bruger ordet ”utilfredsstillende” om ministeriets arbejde – det er hårde ord. Men der er tilsyneladende endnu ikke rettet op på ministeriets manglende evne til at føre tilsyn med AMU-midlerne. Vi er stadig vidne til private udbydere, der igen og igen bliver straffet med tilbagebetaling af milliontilskud, uden at myndighederne tager AMU-godkendelsen fra dem. Men de skal straffes hårdt og ikke kunne udbyde AMU fremover, understreger han.

Han efterlyser enkle regler, der er til at forstå og overholde og som ikke spænder ben med unødigt bureaukrati.

- AMU skal på ret køl igen. For ved siden af alle historierne om misbrug og kreative banditter, så bliver AMU-uddannelserne også brugt af 10.000vis af 3F'ere, der har stor gavn af AMU, siger han.